Elda rätt i din skorsten

Här kommer några tips hur du ska elda i din braskamin, insats eller öppna spis:

Med lite kunskap så eldar du mer ekonomiskt och miljömässigt rätt. Numera har kunskapen om hur man eldar blivit sämre än förr. Det gör att man i bostadområden ibland blir förbjuden att elda eller bara tex. får elda en dag i vecka för att röken

Du ska inte använda annan ved är rent trä. Det ska vara torrt och får inte vara målat eller behandlat på annat sätt. Vilket träslag du väljer har inte så stor betydelse, men olika träslag har olika brännvärden. Priset för en kubikmeter ved varierar mycket – från träslag till träslag, från handlare till handlare. Kolla marknaden innan du köper, och tänk på att det brukar bli billigare att köpa flera kubikmeter på en gång. Torr, eldningsklar ved är dyrare än ved som ska torka ett år eller två. Har du plats i vedboden kan du spara en del på att själv torka veden. Har du möjlighet att själv hugga och torka veden blir den ännu billigare.

Så här eldar du rätt!
Eldar du rätt ska du nästan inte kunna känna lukten av eller se skorstensröken.

  • Tänd elden med torra stickor och använd gärna miljövänliga tändblock  och låt elden ta sig i finhuggen ved innan du fyller på
  • Elda för fullt genom att öppna spjället för fullt så att rökgaserna brinner upp i stället för att försvinna ut i skorstenen, där de orsakar sotbeläggning. Den primära luften ska komma in under veden. Sekundär luft ska komma uppifrån via luckorna och ge syre till förbränning av de gaser som friges från veden. Kommer det för lite luft bildas det koloxid, som är farlig och förorenar mer än den koldioxid som bildas vid korrekt eldning och förbränning.
  • Lägg på veden när späntveden har förvandlats till glöd. Lägg inte på så mycket, för en stor portion ved kyler ner elden och skadar förbränningsprocessen.
  • Den viktigaste regeln är att du endast får elda med torr och ren ved. Fukt sänker temperaturen i kaminen, ger en sämre nyttjandegrad av veden och förorenar. Fukthalten i veden får inte vara högre än 20 procent.
  • Stryp lufttillförseln så att veden inte brinner för snabbt. Låt det fortfarande komma in sekundär luft till förbränning av gaserna.
  • När gaserna bränts upp, lågorna är små och det är mest glöd i kaminen räcker det om du lägger på ved cirka en gång i timmen. Det nedre spjället ska hela tiden släppa in luft så att veden förvandlas till en vit och nästan sandliknande aska. Det är beviset på att du har eldat optimalt i kaminen eller spisen.

Råd om ved och braskaminer

1. Braskaminer ska vara CE-märkta i klass1. Monteringen ska utföras enligt Boverkets   byggregler och kaminen måste godkännas av sotaren inan den brukas.
2. Gamla kaminer som är godkända i CE-klass 2 inte längre får användas då de inte uppfyller kraven när det gäller ren förbränning.
3. Kontrollera regelbundet packningen runt luckan så att det inte kan smyga ut rök i bostaden. Även den eldfasta beklädnaden eller vermikulitskivorna ska vara hela.
4. Lyssna på veden eftersom när två torra vedträn slås mot varandra så blir det ett högt och klart ljud. Är veden fuktig blir ljudet dovt och tungt.
5. Tar man in veden minst ett dygn innan den ska användas så eliminerar man risken att fukt i varm rumsluft kondenseras i veden.
6. Klyv ett vedträ på längden och mätt fukthalten i mitten på det kluvna träet och inte vid kortändarna.
7. Skorstenen ska stickaupp minst 1 meter över takytan, och den ska vara så hög att den når upp över nocken. Men ofta bör den vara högre.
8. Gå ut och titta på röken när elden brinner sakta och fint. Röken ska vara nästan osynlig och du ska inte känna lukten av den.

 

 

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr