Elda rätt i skorstenen – det lönar sig

Det är smart att elda optimalt i din braskamin eller kakelugn. Inte bara för att få så mycket värme som möjligt ur veden, utan också för miljöns och grannarnas skull. Här kommer information hur du eldar rätt.

Eldningssäsongen har börjat och du njuter kanske redan av den värme som de mysiga lågorna ger – oavsett om du har braskamin eller öppen spis. Men braskaminen ger inte bara mysig stämning. Den är dessutom en effektiv värmekälla, som kan minska dina kostnader för uppvärmning rätt ordentligt. Men då ska du elda rätt. Det lönar sig att underhålla braskaminen, och det lönar sig att byta ut en gammal modell mot en ny som har högre verkningsgrad.

Du ska inte använda annan ved är rent trä. Det ska vara torrt och får inte vara målat eller behandlat på annat sätt. Vilket träslag du väljer har inte så stor betydelse, men olika träslag har olika brännvärden. Priset för en kubikmeter ved varierar mycket – från träslag till träslag, från handlare till handlare. Kolla marknaden innan du köper, och tänk på att det brukar bli billigare att köpa flera kubikmeter på en gång. Torr, eldningsklar ved är dyrare än ved som ska torka ett år eller två. Har du plats i vedboden kan du spara en del på att själv torka veden. Har du möjlighet att själv hugga och torka veden blir den ännu billigare.

Så här eldar du optimalt med ved
Eldar du rätt ska du nästan inte kunna känna lukten av eller se skorstensröken.

 • Gör en tändbrasa med finhuggen ved och använd gärna ett par tändblock. Lägg veden så att luft kommer emellan och veden kan med fördel läggas ned istället för att stå. Undvik använda tidningspapper.

 • Elda för fullt genom att öppna spjäller för fullt så att rökgaserna brinner upp i stället för att försvinna ut i skorstenen, där de orsakar sotbeläggning. Den primära luften ska komma in under veden. Sekundär luft ska komma uppifrån via luckorna och ge syre till förbränning av de gaser som friges från veden. Kommer det för lite luft bildas det koloxid, som är farlig och förorenar mer än den koldioxid som bildas vid korrekt eldning och förbränning.

 • Lägg på veden när späntveden har förvandlats till glöd. Lägg inte på så mycket, för en stor portion ved kyler ner elden och skadar förbränningsprocessen.

 • Regel nummer 1 är att du endast får elda med torr och ren ved. Fukt sänker temperaturen i kaminen, ger en sämre nyttjandegrad av veden och förorenar. Fukthalten i veden får inte vara högre än 20 procent.

 • Stryp lufttillförsen så att veden inte brinner för snabbt. Låt det fortfarande komma in sekundär luft till förbränning av gaserna.

 • När gaserna har bränts upp, lågorna är små och det är mest glöd i kaminen räcker det om du lägger på ved cirka en gång i timmen. Det nedre spjället ska hela tiden släppa in luft så att veden förvandlas till en vit och nästan sandliknande aska. Det är beviset på att du har eldat optimalt i kaminen eller spisen.

Övriga tips och regler

 1. Braskaminer ska vara CE-märkta i klass 1. Montering ska utföras enligt Boverkets byggregler och kaminen får inte användas förrän sotaren har godkänt monteringen.

 2. Du kan hitta billiga kaminer, men tänk på att gamla kaminer som är godkända i CE-klass 2 inte längre får användas. De uppfyller inte normerna när det gäller ren förbränning.

 3.  Se regelbundet över din spis eller kamin. Packningen runt luckan ska vara hel, så att det inte kommer ut rök i bostaden. Den eldfasta beklädnaden ska vara hel, spjället ska fungera och skorstenspipan ska vara tätt.

 4. När två torra vedträn slås mot varandra ger de ett högt och klart ljud. Är veden fuktig blir ljudet dovt och tungt.

 5. Ta in veden minst ett dygn innan den ska användas, så att den acklimatiseras. Annars finns risk att fukt i varm rumsluft kondenseras i veden.

 6. Klyv ett vedträ på längden och mät fukthalten i mitten på det kluvna träet, inte vid kortändarna.

 7. Sprickor i kortändarna är tecken på att vedens fukthalt är under 25–26 % och att klampen snart kan användas i din braskamin.

 8. Det är onödigt och överflödigt att använda tändblock om du har tillräckligt torr och tunn späntved att tända elden med. Vill du vara säker på att elden tar sig kan du använda tändblock, men välj helst ett miljövänligt block.

 9. Det är lättare att elda optimalt om det finns lite aska i kaminen. Töm därför asklådan men spara aska i eldstaden.

 10. Gå ut och titta på röken när elden brinner sakta och fint. Röken ska vara nästan osynlig och du ska inte känna lukten av den.

 11. Det lönar sig att köpa ved på våren och sedan låta den torka över sommaren. Ju torrare veden är, desto dyrare är den.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr