Vill du ha en öppen spis, kakelugn eller kamin?

Här är en snabb jämförelse mellan olika värmekällor.

1. Öppen spis: snabb strålvärme, ingen eftervärme, 5-12% verkningsgrad.

2. Öppen spis med insatskamin: kort uppvärmningstid, fungerar som kompletterande värmekälla, viss eftervärme, 60-80 % verkningsgrad.

3. Braskamin i gjutjärn eller plåt: kort uppvärmningstid, effektiv värmekälla, viss eftervärme. 60-80% verkningsgrad.

4. Gammal kakelugn/Rörspis: viss uppvärmningstid, viss strålvärme, effektiv värmekälla, lång eftervärme, kräver regelbunden eldning. 40-60% verkningsgrad

5. Ny kakelugn/Sandugn: viss uppvärmningstid. viss strålvärme, effektiv värmekälla, lång eftervärme, kräver regelbunden eldning. 40-90% verkningsgrad

Eldningssätt
Kaminen är lätt att elda och ger snabb uppvärmning. I hem med bra ventilation kan den värma upp även stora utrymmen. Kakelugnen kräver lite mer pyssel och passning av luckor och vred. Ska du få den behagliga och långlivade värmekälla som kakelugnen är kräver den regelbunden eldning och en jämn temperatur. Annars bildas kondens som fräter sönder rökgångar och skorsten. En kakelugn som stått oanvänd i tre år har eldningsförbud och måste godkännas av en skorstensfejarmästare. En öppen spis kräver framförallt en bra installation så att den är lätt att elda och inte ryker in. Är det dessutom lagom drag så hinner du njuta ett bra tag av värmen och eldslågorna innan showen är slut.

Vedförbrukning
Hur mycket ved som går åt beror på hur mycket du eldar, hur ofta du eldar, vilken vedsort du eldar med, vilken typ av eldstad du har och hur stora ytor som ska värmas upp. Men här är ändå en grov uppskattning för dig som vill ha en uppfattning.

Med en kamin som du eldar på höst-, vinter- och vårkvällarna för att höja värmen några grader, så räkna med att det går åt ett par brasor om dagen och ungefär 4-5 kubikmeter ved på en säsong. Med kakelugnen som extra värmekälla räcker med en brasa om dagen, och som enda värmekälla 2-3 brasor om dagen och ungefär 4-5 kubik ved på en säsong. En öppen spis slukar ved. En brasa räcker inte länge. För helgmys under vinterhalvåret kan du räkna med ca två kubik.  

Vedförvaring
Tar du in lite ved i taget och förvarar ditt huvudsakliga vedlager på en sval och torr plats, helst utanför bostaden, så slipper du besvär med skräp, barkborrar och kvalster. Barkborren är visserligen inget skadedjur. Men äggen som bor mellan bark och trä blir till larver som blir till skalbaggar. Det kan gå snabbt och de kan bIi många.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr