Skorstenshöjd

Vad finns det för regler kring skorstenshöjd?

Avgörande för hur hög skorstenen ska vara är den förhärskande vindriktningen. Det vill säga den normalt vanligaste vindriktningen i området. Om röken kommer att blåsa mot andra byggnader eller det egna huset kan det var nödvändigt att höja skorstenen. Skorstenshöjden är av betydelse för flera olika saker, främst att skapa undertryck i eldstaden så att förbränningen blir bra. Skorstenen ska mynna så att gnistor inte kan antända taket eller intilliggande byggnader.
I tättbebyggda områden har skorstenen även en viktig funktion för grannsämjan. Skorstenen måste släppa ut röken på en sådan höjd att grannar inte blir störda. En förutsättning är även att man eldar på ett korrekt sätt. I dagens hus med mekanisk ventilation sugs röklukt lätt in. Eldning bör därför undvikas vid olämplig väderlek; som när det råder lågtryck eller inversion eftersom röken då slår ner bland husen.
Draget i skorstenen försämras om skorstenen inte är lodrät. Det finns skorstenar som enligt typgodkännandet får vara horisontella på vindbjälklaget. Ur funktionssynpunkt är det en mycket dålig lösning. För att kompensera motståndet i den horisontella biten kan skorstenshöjden behöva vara flera meter högre. En skorsten som mynnar en meter ovanför husets högsta punkt brukar vara tillräckligt hög. För eldstäder som används som sekundär eldstad godtas en lägre höjd. Man bör då samråda med kommunen och sotningsdistriktet.
De senaste reglernas om skorstenens höjd är följande:  Tidigare var det 1 meter över nock, nu räcker det med 1 meter högre än takytan där skorstenen bryter ut, under förutsättning att skorstenen mynnar ut över nocken.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr