Dagens skorstenstips – kajgaller

Fågelbon i rökgas- eller ventilationskanaler orsakar dåligt drag i din skorsten och kan göra eldstaden svår eller omöjlig att använda. Speciellt vanligt är problemen i hus som används sällan t.ex. fritidshus. Lösningen kallas kajgaller – ett kraftigt galler som är lätt att installera och gör att du slipper oönskade hyresgäster i skorstenen.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr