Skorstenens tröghet?

En kall skorsten måste värmas upp till samma temperatur som rökgaserna för att fungera optimalt, dvs ge bra drag. En kall skorsten sänker rökgasernas temperatur och bromsar rökgasflödet. Den tid det tar att värma upp skorstenen är ett mått på värmetrögheten. En stenskorsten eller murad skorsten har hög värmetröghet – temperaturen stiger med högst någon grad per timma. Ska en stenskorsten bli tillräckligt varm krävs flera dygn av kontinuerlig eldning. En stålskorsten, däremot, har låg värmetröghet uppvärmningen går på några minuter vilket betyder att du får bra drag snabbt.

Det påstås ofta att en uppvärmd stenskorsten hjälper till att värma huset. Man glömmer då att massor av värme redan gått åt för att värma upp skorstenen. Och att en stenskorsten i praktiken nästan aldrig hinner bli så varm att den börjar ge värme ifrån sig.

Dagens högeffektiva pannor levererar sin värme under ett antal korta, intensiva eldningsperioder per dygn. Däremellan står pannan stilla och skorstenen svalnar. En skorsten som är anpassad till den här verkligheten måste ha låg värmetröghet, dvs värmas upp snabbt. I framtiden, då pannorna är ännu effektivare och all energi verkligen måste utnyttjas vid förbränningen, har vi inte råd med tröga skorstenar.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr