Reparera skorstenen – frihet under ansvar

Alla delar i en fastighet, från tak till golv, behöver underhållas och repareras. Detta gäller även rökkanaler i murade skorstenar skorstensrenovering. Det finns många skäl till att man behöver reparera skorstenen. Den kanske vanligaste är naturlig åldring genom att skorstenen ständigt är utsatt för väder och vind. Andra vanliga orsaker är kondens och överhöga temperaturer.
När en rökkanal som inte använts på något år ska börja användas på nytt är det vanligt att den läcker eller fungerar dåligt. I de flesta fall visar sig felen när sotaren ska rengöra rökkanalen. Den kan vara sprucken, fogarna kan vara urgröpta, stenar kan sitta lösa eller ha fallit bort osv. I värsta fall är skorstensfejarmästaren tvungen att utfärda eldningsförbud. Men då har det gått långt och skadorna är mycket allvarliga. En uppmärksam villaägare kan emellertid upptäcka vad som håller på att hända långt tidigare.
Den som har anlag för svindel ska naturligtvis inte klättra upp på taket och kontrollera skorstenen. Be hellre sotaren eller ett auktoriserat skorstensföretag att göra en grundlig Översyn. Det kostar visserligen en slant, men lönar sig i längden.

Hur stor rökkanal behövs?
När man ska välja reparationsmetod är det viktigt att veta hur stor rökkanalen behöver vara. Det som avgör är pannans storlek, vilket bränsle man använder samt rökgastemperaturen vid pannan. Den som eldar med olja klarar sig ofta med en liten rökkanal, medan vedeldning kräver stor kanalarea på grund av den stora rökgasvolymen. För pelletseldning fungerar oftast en mellanstor rökkanal. När det är absolut nödvändigt att varenda kvadratcentimeter kanalarea bevaras, är invändig beläggning av rökkanalen med glidgjutningsmassa det enda möjliga valet.

Glidgjutning
Arbetet inleds med en noggrann rengöring. . Därefter glidgjuts massan fast mot väggarna med hjälp av ett friktionsverktyg som vinschas upp genom skorstenen. Verktygets form och dimension anpassas noga till kanalen. Behandlingen upprepas ända tills kanalen är tät. Friktionsverktyget jämnar också till ytan, så att kanalen efter behandlingen är slät och går lätt att rengöra. En slät yta gör också att sot- och tjärpartiklar har svårare att fastna. Glidgjutningsmassan på keramiska material, som tål mycket höga temperaturer. Den är givetvis typgodkänd och har en konsistens som gör att den tränger in djupt i sprickor och håligheter i t ex fogar. Därigenom binder den ihop skorstenen och tätar effektivt mot rökgaser. Sammansättning på glidgjutningsmassan gör att den har extremt god vidhäftning även på svårt nedsmutsade ytor.

Böjliga, rostfria insatsrör
När det går att acceptera en viss minskning av kanalarean (det kan ibland vara en fördel, t ex vid kondensproblem) är den bästa och enklaste reparationsmetoden att montera rostfria insatsrör. I de flesta fall går det att få rökkanalen tät genom att montera ett runt skorstensrör (insatsrör) inuti rökkanalen i hela dess längd.  Först tar man upp ett arbetshål i skorstenen strax ovanför eldstaden. Sedan kontrolleras kanalens mått genom att man drar upp en tolk som har samma dimension som röret genom kanalen. Skorstensröret förs ned uppifrån i rökkanalen och kopplas ihop med en bottenkona (inmurningsstos) av syrafast, rostfritt Stål ovanför eldstaden. Sedan sätts abetshålet igen varefter utrymmet mellan röret och rökkanalens väggar fylls med skorstensisolering (vermikulit), för mer information om vermikulit se www.vermikulit.se. Allra sist monteras ett toppfoder av syrafast, rostfritt stål som skyddar röret mot mekanisk åverkan.

En läckande skorsten kan orsaka både gasförgiftning och bränder. Detta är skälet till att myndighetern ställer höga krav på en skorstens funktion. Dessutom måste den vara i bra skick för att ge god ekonomi. Det är tillåtet för vem som helst att försöka reparera sin egen skorsten för att därefter få den godkänd av skorstensfejaren i ditt område. Även reparationer av utvändig puts på skorstenen längre ner i huset kan utföras av den som har tillräckliga kunskaper.

Digg This
Submit to StumbleUponShare on Tumblr